Norge importerer

Importen i Norge økt til 43 031 Millioner kroner i februar 2014 fra 41389,90 Millioner kroner i januar 2014. Importen i Norge er rapportert av Statistisk Norge. Importen i Norge i gjennomsnitt 14939,57 Millioner kroner fra 1960 til 2014, og nådde en all time high på 57211,70 Millioner kroner i mars 2011 og en rekordlav av 696 Millioner kroner i juli 1960.

Norge importerer i hovedsak maskiner og utstyr, kjemikalier, metaller og matvarer. Dens store import partnere er: EU-medlemmer (Sverige, Tyskland, Storbritannia, Danmark), Kina og Canada. (Kilde: Tradingeconomics.com)
Copyrights 2014 Importradet.nu